ระบบควบคุมเข้า-ออก

New

YALE RFID STICKER 15x30 MM

฿ 200 ฿ 200
New

biometric mortise lock -ตั้งบันทึกลายนิ้วมือ สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ -ตัวเลขตั้งรหัส 6-12 หลัก -กุญแจสำรอง

฿ 28,700 ฿ 28,700
New

Classic mortise lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 6 - 12 หลัก -ระบบรหัสหลอก

฿ 24,700 ฿ 24,700
New

Chic mortise lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 20 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก

฿ 13,500 ฿ 13,500
New

Vectical rim lock -บัตรเข้าออก บันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 ใบ -ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก

฿ 12,500 ฿ 12,500
New

Economy rim lock - บัตรเข้าออกบันทึกผู้ใช้สูงสุด 20 ใบ - ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก

฿ 11,400 ฿ 11,400